8.12.06

Προς τα πού να κοιτάξω


Δεν υπάρχω φωνάζω
Και μου λες μιαν αλήθεια παροδική:
«είσαι ένα γύναιο τέρας
δίχως αρχές και ηθική»

Τι να πιστέψω
σαν δεν ξέρω εσύ
πιο μυστικό κοράνι έχεις ασπαστεί τελικά
Πάλι μου λες :
«δεν υπάρχουν γραφές που
να τις ασπάζεσαι μέχρι το τέλος»
Ιεροί απόστολοι
σε αρχαίο ναό
ένα ψεύτικο θεό θα απελάσουν ,
τη λατρεία τους στο τέλος θα σφάξουν

Δεν υπάρχεις σου λέω
Και μου λες δυνατά :
«ναι , ίσως αυτό αλήθεια να είναι»

No comments: